Υπερβαρική - Καταδυτική , Ιατρική Αθηνών

Υπερβαρική - Καταδυτική , Ιατρική Αθηνών

 

"Οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν χωρίς τροφή για εβδομάδες χωρίς νερό για ημέρες  αλλἀ μόνο λίγα λεπτά χωρίς οξυγόνο. Το οξυγόνο είναι η βάση της ζωής, αν χρησιμοποιηθεί σωστά μπορεί να σημαίνει τη δισφορἀ μεταξύ ζωής και θανάτου, κώμα και πνευματική εγρήγορση, παρἀλυση και κίνηση, ασθένεια και υγεία."
-Richard Neubauer 
 
 
 
 
Παύλος Σ. Βαβάσης M.D.
Ειδικός Υπερβαρικής - Καταδυτικής Ιατρικής
Δ/ντης Μονάδας Υπερβαρικής Ιατρικής
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
Μέλος Ευρωπαικής Επιτροπής Υπερβαρικής Ιατρικής (ECHM)
 
Επικοινωνία
Γρανικού 5, 15125 Μαροὐσι
Τηλ: 210 61107288, 6941 673129
email  : info@ykia.gr
web site : www.ykia.gr

 

 

 

comments powered by Disqus