Ο Μάριος Κόλλιας στην Ηλεκτρική Κιθάρα, Liquid Tension Experiment

Ο Μάριος Κόλλιας στην Ηλεκτρική Κιθάρα, Liquid Tension Experiment

Ο Μάριος Κόλλιας στην Ηλεκτρική Κιθάρα, παίζει Liquid Tension Experiment.
Απο συναυλία του guitarlab (guitarlab.gr)