Τελωνειακά και Φορολογικά Θέματα Εισαγωγών και Εξαγωγών

Τελωνειακά και Φορολογικά Θέματα Εισαγωγών και Εξαγωγών

 

Το εξειδικευμένο αυτό σεμινάριο περιλαμβάνει: 
 
 • Ανάλυση του τρόπου διενέργειας των ενδοκοινοτικών εμπορικών συναλλαγών αλλά και των εμπορικών συναλλαγών με τρίτες μη κοινοτικές χώρες,
 • Ανάλυση των φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων των συναλλασσομένων, 
 • Ενημέρωση για τα έντυπα και τις δηλώσεις που χρησιμοποιούνται σ΄ αυτές τις συναλλαγές και τον τρόπο συμπλήρωσής τους, οι Τελωνειακές Διαδικασίες στις εισαγωγές - εξαγωγές και γενικότερα η διεθνή διακίνηση αγαθών.
 
Σε Ποιους Απευθύνεται
Σε υπεύθυνους τμημάτων εισαγωγών - εξαγωγών, σε προϊστάμενους και στελέχη λογιστηρίου, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με το ενδοκοινοτικό εμπόριο, τις εισαγωγές, τις εξαγωγές, το διεθνές εμπόριο, το διαμετακομιστικό εμπόριο και τις μεταφορές εμπορευμάτων
 
Θεματολογία
Α) Εισαγωγές-Εξαγωγές (Συναλλαγές με τρίτες, μη Κοινοτικές, χώρες)
 • Τελωνειακό και Φορολογικό Έδαφος της Κοινότητας 
 • Τελωνειακή νομοθεσία – Ανάλυση εννοιών 
 • Κοινοτικός και Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας
 • Δασμολόγιο
 • Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο (ΕΔΕ) (Διασάφηση)
 • Εισαγωγή εμπορευμάτων  
 • Τελωνειακές διαδικασίες (θέση σε Ελεύθερη Κυκλοφορία-Ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας)
 • Δασμολογητέα και Φορολογητέα Αξία
 • Εξαγωγή εμπορευμάτων-νέες διαδικασίες
 • Άλλες τελωνειακές διαδικασίες – τελωνειακά ανασταλτικά καθεστώτα
 • Διεθνείς τριγωνικές συναλλαγές 
 • Υποχρεώσεις συναλλασσομένων
 
Β) Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές
 • Διακίνηση των εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ενιαία Εσωτερική Αγορά)- τελωνειακές και φορολογικές διαδικασίες και υποχρεώσεις. 
 • Συναλλαγές με τα ειδικά φορολογικά εδάφη - Έντυπα T2L, T2LF κ.λ.
 • Σύστημα VIES - Σύστημα INTRASTAT 
 • Απόδειξη Ενδοκοινοτικής Παράδοσης για σκοπούς απαλλαγής από το ΦΠΑ
 • Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ - Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (LISTING)-Δήλωση INTRASTAT - Συμπλήρωση - Παραδείγματα 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:  6 Ώρες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
ΑΘΗΝΑ - Παρασκευή 12 Απριλίου 2013, Ξενοδοχείο Στράτος Βασιλικός, Μιχαλακοπούλου 114,  15.00-21.00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Σάββατο 13 Απριλίου 2013, Ξενοδοχείο The MET Hotel στην δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης 11.00-17.00
 
ΚΟΣΤΟΣ:    175 Euro (-10% για έγκαιρη συμμετοχή)
Το κόστος συμμετοχής καλύπτει τα έξοδα παρακολούθησης, παροχής πρακτικών σημειώσεων σε μορφή βιβλίου, coffee & snack και πιστοποιητικό παρακολούθησης της Global Greece.
 
Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
 
 
comments powered by Disqus