Φάρμα Στρουθοκαμήλων

Φάρμα Στρουθοκαμήλων
Στον Οξύλιθο της Εύβοιας
Υπεύθυνος : κ.Δημήτρης 
Τηλ. : 6980-305419
 
Διατίθενται αυγά για φαγητό και εκκόλαψη
 
Φάρμα Στρουθοκαμήλων
 
 
 
comments powered by Disqus