Στόχος μας

2011-01-16 19:33

 

Στόχος της σελίδας αρχικά είναι να δοθεί η δυνατότητα σε κάθε χρήστη να δημιουργήσει το δικό του ηλεκτρονικό προφίλ και χαρτοφυλάκιο ,το προσωπικό του κανάλι και ηλεκτρονική εφημερίδα καθώς και μια ιστοσελίδα που θα περιέχει αντιπροσωπευτικά δείγματα της σελίδας του.
 
​Το αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας θα είναι ο χρήστης να αποκομίσει οφέλη από μια ισχυρή και ανταγωνιστική online παρουσία και μέσα από τη σωστή προώθηση και προβολή θα επιτευχθεί αύξηση των πωλήσεων ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί το κύρος και η ενδυνάμωση της εταιρικής ταυτότητας.