Ευχαριστούμε!

 
Για την παραλαβή των δώρων, οι νικητές θα ενημερωθούν από τη 
σελίδα του διαγωνισμού κατά τη λήξη και με τηλεφωνική επικοινωνία